Skoči na glavno vsebino
Javni poziv za dodelitev računalniške opreme v izposojo v letu 2024

Javni poziv za dodelitev računalniške opreme v izposojo v letu 2024

Spoštovani.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je v petek, 12. aprila 2024, na svoji spletni strani objavil Javni poziv za dodelitev računalniške opreme v izposojo v letu 2024. Na voljo je 10.000 prenosnih računalnikov v izposojo, ki so namenjeni najbolj ranljivim skupinam prebivalstva.
Nekaj ključnih informacij o javnem pozivu:
Vlogo je možno oddati od 22. 4. 2024 od 9.00 do 22. 6. 2024 oz. do razdelitve razpoložljive računalniške opreme. Vloge oddane pred in po izteku tega roka bodo zavržene, kot predčasno ali prepozno vložene. Prosim opozorite na to potencialne vlagatelje.
Na javni poziv se lahko prijavi starš ali zakoniti zastopnik, ki na dan objave javnega poziva (12. 4. 2024) izpolnjuje oba pogoja:
1. je upravičenec do otroškega dodatka, uvrščen v prvi dohodkovni razred;
2. ima vsaj enega otroka, ki je vključen v osnovnošolsko izobraževanje.
Več informacij:
Javni poziv in vloga se nahajata na spletni strani sklada: https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/miro.

Priloga: Obvestilo šolam o javnem pozivu za dodelitev nove računalniške opreme v izposojo ( pdf)

OBVEZNI IN NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI – šolsko leto 2024/2025

OBVEZNI IN NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI – šolsko leto 2024/2025

Spoštovani starši in učenci,
pred vami je izbira obveznih in neobveznih izbirnih predmetov, ki jih bo Osnovna šola Sostro ponudila v šolskem letu 2024/2025.
Prijave bodo potekale spletno preko Lopolisa.
Spletne prijave bodo omogočene od 4. 3. – 12. 3., kasnejše spletne prijave ne bodo mogoče.
Uporabniške podatke ste preko sistema Lopolis prejeli na e-poštni naslov.
Če ste uporabniške podatki izgubili, pozabili … se obrnite na katarina.birk@guest.arnes.si.

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI:
obvestilo za starše ( pdf)
vloga za oprostitev izbirnih predmetov ( pdf)
OPISI PREDMETOV: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1TwwkyGNKaxH-guMy9T6PziF7Ah2y2hYV?ths=true (, 5. 3. 2024)

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI:
obvestilo za starše ( pdf)
OPISI PREDMETOV ( pdf)

Katarina Birk
pomočnica ravnateljice

VPIS V 1 . RAZRED ZA ŠOLSKO LETO 2024/2025

Obveščamo vse starše, da bo vpis otrok v prvi razred devetletne osnovne šole za šolsko leto 2024/2025 potekal na matični šoli Sostro. Vpis bo potekal v pisarnah pomočnice ravnateljice in svetovalne službe

  • v PONEDELJEK, 12. FEBRUARJA 2024, priimki otrok od A do L in
  • v SREDO, 14. FEBRUARJA 2024, priimki otrok od M do Ž

od 16:00 do 18.30 ure.
V primeru, da se vpisa na določen dan ne morete udeležiti, se za individualni vpis obrnite na kontakt (01) 527 25 14 oz.
katarina.birk@guest.arnes.si.
Vpis je obvezen za otroke, ki bodo v letu 2023 dopolnili starost 6 let (rojeni leta 2018).
Starši vpišejo otroka v osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva.
V primeru, da starši želite otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu):

  • obvezno vpišete otroka na naši šoli – na izbrano šolo naslovite najkasneje v štirinajstih dneh po izteku roka za vpis pisno vlogo, v kateri navedite razloge za prešolanje.
  • Enak postopek velja za starše, ki želite vpisati otroka v našo šolo in ne živite v našem šolskem okolišu. Pri nas oddate pisno vlogo najkasneje v štirinajstih dneh po izteku roka za vpis. O soglasju k prepisu se medsebojno dogovorita matična šola in šola, kamor želite vpisati otroka.

Šola, na katero so starši naslovili vlogo za prepis, je dolžna o tem odločati najkasneje v tridesetih dneh od dneva, ko je prejela vlogo.
Prosimo vas, da s seboj prinesete na vpogled otrokov rojstni list, pisalo in izpolnjene obrazce.
Veselimo se srečanja z vami.

Priloga: Dopis ( pdf)

 

Mojca Pajnič Kirn,
ravnateljica

 

Današnjih ogledov: 1
Skupno št. ogledov: 151

Dostopnost