Skoči na glavno vsebino
OBVEZNI IN NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI – šolsko leto 2024/2025

OBVEZNI IN NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI – šolsko leto 2024/2025

Spoštovani starši in učenci,
pred vami je izbira obveznih in neobveznih izbirnih predmetov, ki jih bo Osnovna šola Sostro ponudila v šolskem letu 2024/2025.
Prijave bodo potekale spletno preko Lopolisa.
Spletne prijave bodo omogočene od 4. 3. – 12. 3., kasnejše spletne prijave ne bodo mogoče.
Uporabniške podatke ste preko sistema Lopolis prejeli na e-poštni naslov.
Če ste uporabniške podatki izgubili, pozabili … se obrnite na katarina.birk@guest.arnes.si.

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI:
obvestilo za starše ( pdf)
vloga za oprostitev izbirnih predmetov ( pdf)
OPISI PREDMETOV: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1TwwkyGNKaxH-guMy9T6PziF7Ah2y2hYV?ths=true (, 5. 3. 2024)

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI:
obvestilo za starše ( pdf)
OPISI PREDMETOV ( pdf)

Katarina Birk
pomočnica ravnateljice

VPIS V 1 . RAZRED ZA ŠOLSKO LETO 2024/2025

Obveščamo vse starše, da bo vpis otrok v prvi razred devetletne osnovne šole za šolsko leto 2024/2025 potekal na matični šoli Sostro. Vpis bo potekal v pisarnah pomočnice ravnateljice in svetovalne službe

  • v PONEDELJEK, 12. FEBRUARJA 2024, priimki otrok od A do L in
  • v SREDO, 14. FEBRUARJA 2024, priimki otrok od M do Ž

od 16:00 do 18.30 ure.
V primeru, da se vpisa na določen dan ne morete udeležiti, se za individualni vpis obrnite na kontakt (01) 527 25 14 oz.
katarina.birk@guest.arnes.si.
Vpis je obvezen za otroke, ki bodo v letu 2023 dopolnili starost 6 let (rojeni leta 2018).
Starši vpišejo otroka v osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva.
V primeru, da starši želite otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu):

  • obvezno vpišete otroka na naši šoli – na izbrano šolo naslovite najkasneje v štirinajstih dneh po izteku roka za vpis pisno vlogo, v kateri navedite razloge za prešolanje.
  • Enak postopek velja za starše, ki želite vpisati otroka v našo šolo in ne živite v našem šolskem okolišu. Pri nas oddate pisno vlogo najkasneje v štirinajstih dneh po izteku roka za vpis. O soglasju k prepisu se medsebojno dogovorita matična šola in šola, kamor želite vpisati otroka.

Šola, na katero so starši naslovili vlogo za prepis, je dolžna o tem odločati najkasneje v tridesetih dneh od dneva, ko je prejela vlogo.
Prosimo vas, da s seboj prinesete na vpogled otrokov rojstni list, pisalo in izpolnjene obrazce.
Veselimo se srečanja z vami.

Priloga: Dopis ( pdf)

 

Mojca Pajnič Kirn,
ravnateljica

Dostopnost