Skoči na glavno vsebino

Šolska knjižnica

Čas odprtosti: Knjižnica je za izposojo knjižničnega gradiva odprta vsak dan od 07:30 do 8.00 in od 11:00 do 14:30. Knjižnica je zaprta, kadar je v knjižnici pouk ali potekajo v njej druge dejavnosti in kadar je knjižničarka odsotna zaradi bolezni, izobraževanja, šolskih sestankov…

Knjižničarki: Jadranka Pavčič in Mojca Kastelic, tel.: 01 527 25 12

Naša šolska knjižnica ima okoli 15.000 enot knjižničnega gradiva (knjige, serijske publikacije, avdio in video gradivo, CD-romi) in je od jeseni 2003 v novih prostorih. S svojim gradivom in delovanjem podpira vzgojno-izobraževalni proces šole in je namenjena vsem učencem in delavcem šole.

V knjižnici si lahko učenci in drugi člani šolske knjižnice izposojajo knjižnično gradivo, berejo, prelistavajo revije, iščejo informacije po različnih virih, se učijo, pišejo domače naloge, izdelujejo plakate, referate in druge pisne izdelke ter se seznanjajo s knjižničnimi novostmi.

Vključujejo se lahko tudi v druge kulturne dejavnosti (knjižne uganke, knjižni kviz, izbor moje najljubše knjige, razgovori o prebranih knjigah….). V dogovoru z učitelji potekajo v knjižnici bibliopedagoške ure, razstave in še druge aktivnosti.

Ureditev:
Knjižnica je urejena po sistemu prostega pristopa, kar pomeni, da lahko uporabniki knjižnice sami brskajo po knjižnih policah in iščejo želeno gradivo.
Knjige so urejene po abecednem redu priimkov avtorjev.
Leposlovne knjige za učence so razvrščene v tri skupine:

 • Črka C označuje knjige za učence do 3. razreda (rdeče črke),
 • Črka P označuje knjige za učence od 4. do 7. razreda (modre črke),
 • Črka M označuje knjige za učence 8. in 9. razreda (zelene črke).

Ljudske pravljice, pripovedke in pesmi so označene s črko L.

Strokovne (poučne) knjige so razvrščene po UDK – skupinah, označenih s številkami od 0 – 9:

 • 0 – Splošno o znanosti in kulturi
 • 1 – Filozofija. Psihologija
 • 2 – Verstvo
 • 3 – Družbene vede
 • 5 – Naravoslovne vede
 • 6 – Uporabne vede
 • 7 – Umetnost. Šport
 • 8 – Jezikoslovje. Književnost
 • 9 – Geografija. Zgodovina

Glavne skupine UDK (zgoraj naštete) predstavljajo osnovna strokovna področja, ki se delijo na ožja področja znotraj določene stroke. Tako bomo na primer našli knjige o živalih v skupini 59, ki je znotraj glavne skupine 5.

Pazite, da knjigo, ki ste jo vzeli s police, pravilno vložite na isto mesto kot je bila. Če ne veste, kje je bila, knjigo položite na delovni pult, da jo pospravi knjižničarka.

 

Današnjih ogledov: 1
Skupno št. ogledov: 878

Dostopnost