Skoči na glavno vsebino

Izbirni predmeti

š.l. 2023-24

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI UČITELJ-ICA UR/TEDEN
FILMSKA VZGOJA I Renata More 1
FRANCOŠČINA I Jerneja Osredkar 2
FRANCOŠČINA II Jerneja Osredkar 2
FRANCOŠČINA III Jerneja Osredkar 2
IZBRANI ŠPORT odbojka, nogomet Nina Penko, Miha Košnik, Marko Šosterič 1
KEMIJA V OKOLJU Nina Zupanc 1
LIKOVNO SNOVANJE II Lea Cebe Podržaj 1
NEMŠČINA I Jadranka Pavčič 2
NEMŠČINA II Jadranka Pavčič 2
OBDELAVA GRADIV – LES Jože Drab 1
OBDELAVA GRADIV – UMETNE SNOVI Jože Drab 1
ODKRIVAJMO PRETEKLOST MOJEGA KRAJA Vid Tilia 1
POSKUSI V KEMIJI Nina Zupanc 1
RAČUNALNIŠKA OMREŽJA Mitja Vatovec 1
SODOBNA PRIPRAVA HRANE Jana Beronja 1
SONCE, LUNA IN ZEMLJA Urška Šetina 1
ŠAHOVSKE OSNOVE Vid Tilia 1
ŠAHOVSKO KOMBINIRANJE Tomaž Božič Nosan 1
ŠAHOVSKA STRATEGIJA Tomaž Božič Nosan 1
ŠOLSKO NOVINARSTVO Lina Šinkovec 1
ŠPORT ZA SPROSTITEV Miha Košnik, Gregor Škafar, Marko Šosterič 1
ŠPORT ZA ZDRAVJE Miha Košnik, Nina Penko, Marko Šosterič 1
TURISTIČNA VZGOJA Nina Zupanc 1
UREJANJE BESEDIL Mitja Vatovec 1
VZGOJA ZA MEDIJE – RADIO Renata More 1
VZGOJA ZA MEDIJE – TV Renata More 1
ŽIVLJENJE ČLOVEKA NA ZEMLJI Vid Tilia 1

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

RAZRED /ŠOLA

UR/TEDEN
ANGLEŠČINA 1. razred, PŠ in MŠ 1
RAČUNALNIŠTVO 4. r. PŠ; 4., 5., 6. r. MŠ 1
ŠPORT 4., 5., 6. razred MŠ 1
NEMŠČINA 4., 5., 6. razred MŠ 2
TEHNIKA 6. razred MŠ 1

 

Današnjih ogledov: 1
Skupno št. ogledov: 1.117

Dostopnost