Skoči na glavno vsebino

Predmetna stopnja

š.l. 2023-24

IME IN PRIIMEK ODDELEK
urnik (pdf)
POUČUJE GOVORILNE URE
(za starše)
GOVORILNE URE
(za učence)
Sara Capuder
aktiv MAT FIZ TIT
sara.capuder@os-sostro.si
☎ 01 527 25 25
6. a MAT 6. a, 7. a, učne skupine 7. razred, 8. razred,
9. razred; TIT 6. a, 7. a, 7. b, 7. c, 7. d; izbirni predmet
Četrtek
10.45–11.30 
Ponedeljek
13.40-14.25
Lina Šinkovec
lina.sinkovec@os-sostro.si
☎ 01 527 25 19
6. b SLJ 6. b, učne skupine 7. razred, 8. razred, 9. razred; izbirni predmet Sreda
8.50–09.35 
Sreda
12.25-13.10
Jana Beronja
aktiv naravoslovja
jana.beronja@os-sostro.si
☎ 01 527 25 20
6. c GOS 6. a, 6. b, 6. c, 6. d;
NAR 6. c; BIO 8. a, 9. c;
izbirni predmet
Četrtek
11.35–12.20
Ponedeljek
14.30-15.15 
Mateja Štefančič
mateja.stefancic@os-sostro.si
☎ 01 527 25 25
6. d MAT 6. d, 7. d, učne skupine 8. razred,
9. razred, TIT 6. b
Sreda
9.55–10.40 
Ponedeljek
13.40-14.25 
Andreja Miklavčič
andreja.miklavcic@os-sostro.si
☎ 01 527 25 26
7. a TJA 4. a, 4. b, 5. a,
6. d, 7. a; učne skupine
7. razred, 8. razred, 9. razred
Ponedeljek
12.25–13.10 
Sreda
12.25–13.10 
Urška Šetina
urska.setina@os-sostro.si
☎ 01 527 25 22
7. b MAT 7. b, učne skupine
7. razred, 8. razred,
9. razred; FIZ 8. b, 8. c,
9. a, 9. b; izbirni predmet
Sreda
9.55-10.40 
Sreda
12.25–13.10 
Tomaž Božič Nosan
tomaz.bozic-nosan@os-sostro.si
☎ 01 527 25 26
7. c GEO 6. a, 6. b, 6. c, 6. d,
7. c; ZGO 7. a, 7. b, 7. c,
7. d, 8. a, 8. c, 9. a, 9. b,
9. c; izbirni predmet
Sreda
8.50–9.35 
Torek
13.40–14.25 
Maja Jakša
maja.jaksa@os-sostro.si
☎ 01 527 25 19
7. d SLJ 6. a, 7. d, učne skupine 7. razred, 8. razred,
9. razred
Petek
9.55-10.40
Ponedeljek
13.40-14.25
Mitja Vatovec
mitja.vatovec@guest.arnes.si
☎ 01 527 25 25
8. a MAT 6. c, 7. c; učne skupine 8. razred, 9. razred;
izbirni predmeti
Četrtek
10.45–11.30  
Četrtek
 12.25–13.10 
Vid Tilia
aktiv ZGO GEO DKE
vid.tilia@os-sostro.si
☎ 01 527 25 16
8. b GEO 7. a, 7. b, 7. d, 8. a,
8. b, 8. c, 9. a, 9. b, 9. c; ZGO 6. a, 6. b, 6. c, 6. d, 8. b
Petek
11.35–12.20 
Ponedeljek
13.40–14.25 
Nina Penko
nina.penko@os-sostro.si
☎ 01 527 25 23
8. c ŠPO 6. b, 6. c, 7. b, 7. c,
7. d, 8. b, 8. c, 9. b, 9. c;
izbirni predmeti
Torek
10.45–11.30
Četrtek
12.25-13.10
Jerneja Osredkar
jerneja.osredkar@os-sostro.si
☎ 01 527 25 26
9. a TJA 5. d, 6. c; učne skupine 6. razred, 8. razred,
9. razred; izbirni predmet
Četrtek
10.45–11.30
Sreda
13.40–14.25
Renata More
renata.more@guest.arnes.si
☎ 01 527 25 19
9. b SLJ 6. c, 6. c; učne skupine 6. razred, 8. razred,
9. razred; izbirni predmeti
Ponedeljek
9.55–10.40
Petek
13.40-14.25
Marko Šosterič
marko.sosteric@os-sostro.si
☎ 01 527 25 23
9. c ŠPO 6. a, 6. d, 7. a,
7. d, 8. a, 8. c, 9. a, 9. c;
izbirni predmeti
Torek
8.50–9.35
Ponedeljek
12.25-13.10
Slavič Nina
nina.slavic@os-sostro.si
  MAT 6. b,
učna skupina 6. razred
Petek,11.35–12.20  Sreda
7.30–7.55
Klavdija Kresnik
klavdija.kresnik@os-sostro.si
☎ 01 527 25 22
  MAT učne skupine 6. razred, 7. razred, 8. razred,
9. razred; FIZ 8. a, 9. c
Četrtek
8.50-9.35
Petek
12.25-13.10
Martina Golob
aktiv slovenščine
martina.golob@guest.arnes.si
☎ 01 527 25 19
  SLJ 7. b; učne skupine
6. razred, 7. razred,
8. razred, 9. razred
Petek
9. 50–10.35
Torek
13.55-14.40
Katarina Leban Škoda
katarina.leban-skoda@guest.arnes.si
☎ 01 527 25 19
  SLJ 6. d, 7. a; učni skupini
8. razred, 9. razred
Ponedeljek
10.45–11.30
Ponedeljek
12.25–13.10
Barbara Ambrož
barbara.ambroz@guest.arnes.si
☎ 01 527 25 29
  TJA učni skupini 8. razred, 9. razred Sreda
10.45–11.30 
Četrtek
12.25–13.10 
Martina Lavrin Povše
martina.lavrin@guest.arnes.si
☎ 01 527 25 17
  TJA 5. c, 6. a, 7. c, 7. d;
učne skupine 5. razred,
6. razred 8. razred
Torek
10.45–11.30 
 Četrtek
12.25–13.10 
Maja Primožič
aktiv tujih jezikov
maja.primozic@os-sostro.si
☎ 01 527 25 26
  TJA 5. b, 6. b, 7. b;
učne skupine 5. razred,
7. razred, 8. razred, 9. razred
Torek
10.45–11.30 
Petek
12.25–13.10 
Simona Hribar Kojc
simona.kojc@guest.arnes.si
☎ 01 527 25 20
  NAR 6. a, 6. b, 6. d, 7. a,
7. b; BIO 8. b, 8. c, 9. a, 9. b
Petek
9.55–10.40
Četrtek
 12.25-13-10 
Zala Cvitanič
zala.cvitanic@os-sostro.si
☎ 01 527 25 16
  KEM 8. a, 8. b, 8. c, 9. a, 9. b, 9. c; NAR 7. c, 7. d;
izbirni predmeti
Sreda
9.55–10.40 
Torek
 12.25–13.10
Natalija Panič
natalija.panic@os-sostro.si
☎ 01 527 25 27
  DKE 7. a, 7. b, 7. c, 7. d,
8. a, 8. b, 8. c
Ponedeljek
8.50–9.35 
 Torek
12.25–13.10   
Manca Bratkič
aktiv umetnosti
manca.bratkic@os-sostro.si
☎ 01 527 25 16
  GUM 5. b, 5. d, 6. a, 6. b,
6. c, 6. d, 7. a, 7. b, 7. c, 7. d,
8. a, 8. b, 8. c, 9. a, 9. b, 9. c;
otroški pevski zbor, mladinski pevski zbor
Torek
11:35 – 12:20  
Četrtek
 13:40 – 14:45 
Lea Cebe Podržaj
lea.cebe-podrzaj@guest.arnes.si
☎ 01 527 25 21
  LUM 6. a, 6. b, 6. c, 6. d,
7. a, 7. b, 7. c, 7. d, 8. a,
8. b, 8. c, 9. a, 9. b, 9. c; TIT 6. c, 6. d; izbirni predmet
 Ponedeljek
8.50–9.35 
 Sreda,12.30–13.15  
Jože Drab
joze.drab@os-sostro.si
☎ 01 527 25 21
  TIT 6. a, 6. b, 6. c, 6. d,
7. a, 7. b, 7. c, 7. d, 8. a,
8. b, 8. c; izbirni predmet
Torek
9.55–10.40 
 Ponedeljek
12.25–13.10   
Miha Košnik
aktiv športa
miha.kosnik@guest.arnes.si
☎ 01 527 25 23
  ŠPO 6. a, 6. d, 7. b, 7. c,
8. a, 8. b, 9. a, 9. b;
izbirni predmeti
Torek
9.55–10.40 
Sreda
12.25–13.10 
Gregor Škafar
gregor.skafar@guest.arnes.si
☎ 01 527 25 24
  ŠPO 7. a; izbirni predmeti    
Peter Hrovat
peter.hrovat@os-sostro.si
☎ 01 527 25 24
  ŠPO 6. b, 6. c;
izbirni predmet
Sreda
9.55-10.40
 
Tone Vogler
tone.vogler@os-sostro.si
☎ 01 527 25 17
  Neobvezni izbirni predmet, računalnikar Sreda
11.35–12.20
Četrtek
11.35–12.20
Jadranka Pavčič
jadranka.pavcic@os-sostro.si
☎ 01 527 25 26
  Izbirni predmeti, knjižničarka Sreda
11.35–12.20 
Po dogovoru.
Mojca Kastelic
mojca.kastelic@os-sostro.si
☎ 01 527 25 26
  Knjižničarka Ponedeljek
8.00–8.45 
Ponedeljek
12.25–13.10 
Neža Katarinčič
neza.katarincic@os-sostro.si
☎ 01 527 25 16
  Laborantka    

 

Današnjih ogledov: 1
Skupno št. ogledov: 12.674

Dostopnost