Skoči na glavno vsebino

Pravila šolske prehrane


Kazalo:
DOKUMENTI | ORGANIZACIJA ŠOLSKE PREHRANE | PRIJAVA IN ODJAVA ŠOLSKE PREHRANE | OBVEZNOSTI | CENA PREHRANE | SUBVENCIONIRANJE | EVIDENCA

DOKUMENTI (nazaj)

Na podlagi Zakona o šolski prehrani (Uradni list Republike Slovenije, št. 43, z dne 31. 5. 2010) je Svet OŠ Sostro na svoji seji dne 10. 6. 2010 sprejel Pravila šolske prehrane.

ORGANIZACIJA ŠOLSKE PREHRANE (nazaj)

Šolska kuhinja učencem nudi štiri obroke dnevno: zajtrk, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico. Vsi obroki so sveže pripravljeni in v skladu z normativi in smernicami zdravega prehranjevanja. Iz zdravstvenega vidika je zaželeno, da bi vsi učenci prejemali vsaj en obrok v šoli.

Če ima učenec predpisano dietno prehrano, mora vodji šolske prehrane predložiti zdravniško potrdilo s predpisano dieto.

Čas razdelitve posameznih obrokov:

  • Zajtrk: ob 7.00
  • Malica: ob 8.45
  • Kosilo: od 11.20 do 13.45
  • Popoldanska malica: od 14.00 do 14.30

Organizacijo šolske prehrane vodi Tjaša Hitti (telefonska številka: 01 527 25 18; tjasa.hitti@guest.arnes.si).

PRIJAVA IN ODJAVA ŠOLSKE PREHRANE (nazaj)

Prijava šolske prehrane se vloži na dveh obrazcih:

Prijavo je možno kadarkoli preklicati. Preklic velja z naslednjim dnem po prejemu preklica. Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en dan prej, med 6. in 8. uro na telefonsko številko 01 527 25 18 ali pisno na elektronski naslov tjasa.hitti@guest.arnes.si.
Prijave na kosilo sprejemamo tudi za isti dan, med 6. in 8. uro.

Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi šola.

CENA OBROKOV (od 1. 2. 2024) (nazaj)

OBROK

CENA
Zajtrk 1,00€
Malica 1,10€
kosilo 1. in 2. razred 3,10€
kosilo 3. in 9. razred 3,40€
popoldanska malica 1,20€

OBVEZNOSTI (9. člen Zakona o šolski prehrani) (nazaj)

S prijavo na šolsko prehrano nastopi dolžnost učenca oziroma staršev, da bo:

  • spoštoval pravila šolske prehrane,
  • plačal prispevek za šolsko prehrano,
  • pravočasno odjavil posamezni obrok skladno s pravili šolske prehrane,
  • plačal polno ceno obroka, če obroka ni pravočasno odjavil,
  • šoli v 30 dneh sporočil vsako spremembo podatkov.

SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE (nazaj)

Pogoj za uveljavljanje subvencije prehrane je veljavna odločba o otroškem dodatku (izda Center za socialno delo) in izpolnjen obrazec Prijava učenca na šolsko prehrano. Za nadaljnje informacije se oglasite v računovodstvu (barbara.mazi@guest.arnes.si ali tel. 01 527 27 11).

EVIDENCA ŠOLSKE PREHRANE (nazaj)

Šola vodi evidenco prijavljenih na šolsko prehrano, ki obsega podatke o učencu. Do osebnih podatkov lahko dostopajo le s strani ravnatelja pooblaščeni delavci šole, ki opravljajo dela in naloge na področju šolske prehrane.

 

Današnjih ogledov: 1
Skupno št. ogledov: 789

Dostopnost