Skoči na glavno vsebino
UČBENIŠKI SKLAD 2024/2025

UČBENIŠKI SKLAD 2024/2025

Vsi učenci OŠ Sostro si lahko brezplačno izposodijo učbenike iz učbeniškega sklada.
Naročilnice zanje niso potrebne.
Ob izteku šolskega leta morajo učenci vrniti vse učbenike v šolsko knjižnico. Če je učbenik poškodovan, uničen ali izgubljen, morajo plačati odškodnino v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov (12. člen).
Učenci od 5. – 9. razreda bodo učbenike za naslednje šolsko leto prejeli zadnje dni tega šolskega leta, če jih ne bo na zalogi, pa v prvem tednu novega šolskega leta. Takrat jih bodo prejeli tudi učenci od 1. – 4. razreda.
Seznami učbenikov, delovnih zvezkov in ostalih potrebščin za šol. l. 2024/2025 ter povezave do založb, se nahajajo na spletni strani šolske knjižnice:

Jadranka Pavčič
Skrbnica učbeniškega sklada

Javni poziv za dodelitev računalniške opreme v izposojo v letu 2024

Javni poziv za dodelitev računalniške opreme v izposojo v letu 2024

Spoštovani.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je v petek, 12. aprila 2024, na svoji spletni strani objavil Javni poziv za dodelitev računalniške opreme v izposojo v letu 2024. Na voljo je 10.000 prenosnih računalnikov v izposojo, ki so namenjeni najbolj ranljivim skupinam prebivalstva.
Nekaj ključnih informacij o javnem pozivu:
Vlogo je možno oddati od 22. 4. 2024 od 9.00 do 22. 6. 2024 oz. do razdelitve razpoložljive računalniške opreme. Vloge oddane pred in po izteku tega roka bodo zavržene, kot predčasno ali prepozno vložene. Prosim opozorite na to potencialne vlagatelje.
Na javni poziv se lahko prijavi starš ali zakoniti zastopnik, ki na dan objave javnega poziva (12. 4. 2024) izpolnjuje oba pogoja:
1. je upravičenec do otroškega dodatka, uvrščen v prvi dohodkovni razred;
2. ima vsaj enega otroka, ki je vključen v osnovnošolsko izobraževanje.
Več informacij:
Javni poziv in vloga se nahajata na spletni strani sklada: https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/miro.

Priloga: Obvestilo šolam o javnem pozivu za dodelitev nove računalniške opreme v izposojo ( pdf)

Dostopnost